ลงโฆษณาตำแหน่งนี้โทร. 089-454-1177

หมวดหมู่ประกาศ

Free !! ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ?ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Strong/ Regular Level)?

ลงโฆษณาตำแหน่งนี้โทร. 089-454-1177

Free !! ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ?ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Strong/ Regular Level)?

ประเภท : ขาย

หมวดหมู่ประกาศ : ประกาศฟรี เผยแพร่บทความ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ราคา : 0 บาท

ติดต่อ : นูร์ไรมี โตะฮิเล

เบอร์โทรศัพท์ : 023451064

อีเมล์ : industry.irdi@gmail.com

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน C ชั้น 4 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เว็บไซต์ : www.rdi.or.th

FB Page : สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

เมื่อ 12 กันยายน 2560 10:27:27, อ่าน : 7 ครั้ง

รายละเอียดประกาศ : Free !! ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ?ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Strong/ Regular Level)?

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการ?ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Strong/ Regular Level)? ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ในภาคการผลิตที่พร้อมจะพัฒนาธุรกิจให้เติบโต โดยโครงการดังกล่าวจะสนับสนุนการประเมินศักยภาพ ให้คำปรึกษาเบื้องต้น และคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าสู่กระบวนการให้คำปรึกษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการ 3 man-day (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ใน 4 ด้านหลัก คือ

1. ลดเวลา ต้นทุน และพนักงานในกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสม
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อเตรียมพร้อมอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ Industry 4.0 ด้วยระบบ Automation และ Software การบริหารจัดการการผลิต อาทิ ERP MRP
3. สร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ Innovation Design Packaging
4. การเพิ่มยอดขาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร :
1. นิติบุคคลมีการจดทะเบียน ก่อนปี 2557 เป็นอุตสาหกรรมภาคการผลิต
2. เป็นกิจการที่มีการส่งงบการเงินอย่างสม่ำเสมอ รายได้เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังเป็นบวก
3. มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 51 % ขึ้นไป
4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ระหว่างดำเนินคดี
5. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการนี้เมื่อปี 2559 หรือสมัครเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอื่นๆ

ท่านที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ : https://goo.gl/dTxpQV

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
? คุณนูร์ไรมี / คุณโรซิตา โทรศัพท์ 02-345-1064
? โทรสาร 02-345-1237
? อีเมล industry.irdi@gmail.com , rdi.fti@gmail.com

แสดงความคิดเห็น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-454-1177, อีเมล์ info@thailandsme.com

ThailandSME.com เราให้บริการ ลงประกาศฟรี ซื้อ-ขาย-ให้เช่า สินค้าทุกประเภท / ลงโฆษณาฟรี ลงโฆษณาสินค้า
เพื่อโปรโมทสินค้า โปรโมทร้านค้าของท่านให้เป็นที่รู้จักในโลกอินเตอร์เน็ตและ Social Network

Copyright © 2014 ThailandSME.com. All Rights Reserved.